Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia
Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia

Genesis 2 : Sapien & Neo-Manusia

BND 16.90
Sku:N/A
Barcode:N/A

 

Sejarah manusia terbahagi kepada 5 fasa. Fasa pertama berlaku sejak 300,000 tahun lalu. Fasa pertama adalah fasa munculnya manusia (Homo Sapien) di atas muka bumi dan merupakan fasa manusia paling primitif. Fasa kedua berlaku sekitar 70,000 hingga 50,000 tahu lalu iaitu tercetusnya Revolusi Kongitif. Fasa ini merupakan fasa keupayaan kognitif manusia berevolusi.

Manusia mula mahir berfikir secara abstrak, mahir berteori tentang alam di sekelilingnya, imaginasinya semakin luas, dapat menceritakan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dan dengari, pandai bermain musik, melakar seni dan mewariskan pengetahuan.

Fasa ketiga berlaku sekitar 12,000 tahun lalu iaitu fasa berlakunya Revolusi Pertanian. Manusia mula bercucuk tanam dan hidup menetap. Ilmu dan teknologi berkembang pesat serta lahirnya tamadun. Manusia di seluruh dunia tinggal berasingan antara satu sama lain. Tekanan persekitaran semula jadi, gaya hidup dan strategi kemandirian yang berbeza telah menyebabkan rupa fizikal manusia di seluruh dunia menjadi berbeza antara satu sama lain.

Secara longgar, lahirnya bangsa. Fasa keempat berlaku sekitar 200 tahun yang lalui iaitu tercetusnya Revolus Industri. Manusia mengubah persekitarannya sehinggakan hampir lenyap tekanan alam semula jadi. Di sekeliling manusia hari ini banyak produk ciptaan manusia berbanding alam semula jadi. Ramai orang yang sakit kronik dan mempunyai kecelaruan genetik dapat hidup lama dan membiak seperti orang lain kerana kemajuan teknologi dan persekitaran. Manusia tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan genetik untuk bermandiri.

Buat pertama kalinya, persekitaran perlu tunduk kepada manusia. Fasa kelima mungkin berlaku sekitar 100 tahun akan datang iaitu Revolusi Transhumanism. Fasa kelima merupakan fasa manusia memperkasakan dirinya menjadi spesies yang lebih baik melalui teknologi nano, kecerdasan buatan dan penyuntingan genom.

Pada hari ini pun, kita telah menyaksikan beberapa individu telah melalui proses ini untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada kita semua. Karya ini menyajikan sejarah manusia yang panjang daripada gagasan dan perspektif evolusi. Ia menyentuh daripada bagaimana manusia primitif yang hampir pupus dapat menjadi penguasa dan pengubah dunia.

 

 

Additional Information

Reviews

Please select the integrated review app platform in settings