Dunia Tanpa Tembok II
Dunia Tanpa Tembok II
Dunia Tanpa Tembok II
Dunia Tanpa Tembok II
Dunia Tanpa Tembok II
Dunia Tanpa Tembok II
Dunia Tanpa Tembok II

Dunia Tanpa Tembok II

BND 17.90
Sku:N/A
Barcode:N/A

Dunia sedang mengalami perubahan besar yang dikenali sebagai keruntuhan orde antarabangsa liberal. Kewibawaan sistem antarabangsa yang dibina oleh Amerika Syarikat sejak tahun 1945 berdasarkan demokrasi liberal, ekonomi pasaran, dan hak asasi manusia kini menerima cabaran hebat menerusi kebangkitan pemimpin-pemimpin strongman, dasar perlindungan ekonomi, dam semangat populisme-nasionalisme.

Apa yang telah terjadi pada globalisasi dan dunia tanpa sempadan yang digembar-gemburkan selama tiga dekad belakangan ini? Adakah orde dunia baharu akan lahir ini lebih baik daripada orde lama, sebaliknya?

Dengan menggunakan tiga kunci ilmu geopolitik iaitu KUASA, GEOGRAFI dan IDENTITI, buku ini akan merungkai persoalan-persoalan besar seputar situasi hubungan antarabangsa kini.

Additional Information

Reviews

Please select the integrated review app platform in settings