Benteng Ummah
Benteng Ummah
Benteng Ummah
Benteng Ummah
Benteng Ummah
Benteng Ummah

Benteng Ummah

BND 12.00
Sku:N/A
Barcode:N/A

Di awal penubuhan Kerajaan Islam Madinah, Rasulullah dan para sahabaat telah membangun sekurang-kurangnya empat asas kekuatan ummah iaitu;

Pertama: kekuatan akidah dan ibadah, baginda membangun dua buah masjid (masjid Quba dan masjid an-Nabawi) disamping penekanan kepada pembangunan spiritual/rohani Jemaah yang memakmurkan.

Kedua: kekuatan ekonomi, melahirkan usahawan dan pedagang muslim yang menguasai semua bidang perniagaan, namun dalam kegiatan 'muamalat’ tetap memiliki keperibadian berdasarkan nilai-nilai Islamik.

Ketiga: kekuatan Sosial, membangun ikatan persaudaraan dan perpaduan dakwah islamiah yang utuh dan kukuh.

Keempat: kekuatan politik, pemasyuharan Piagam Madinah, mengandungi semua aspek dalam membangun `Daulah Islamiah’.

Additional Information

Reviews

Please select the integrated review app platform in settings