Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara

Bendahara

BND 15.00
Sku:N/A
Barcode:N/A

Buku ini membicarakan tentang perbandingan peranan Pengiran Bendahara Kesultanan Brunei dangan Bendahara Kesultanan Melaka. Perbandingan dibuat terhadap aspek kuasa politik, pemilikan wilayah, undang-undang, pertahanan dan hubungan antarabangsa. Dari perbandingan ini juga dianalisis hubungannya dengan konsep daulat dan derhaka. Dari perbandingan ini jelas Pengiran Bendahara dan Bendahara telah menyumbang kepada mencorakan liku-liku sejarah Kesultanan Brunei dan Melaka. Corak ini boleh dilihat dalam peranan mereka mengangkat memartabatkan kedua-dua Kesultanan hingga mencapai zaman keagungan hinggalah kepada zaman kemalapan.

Additional Information

Reviews

Please select the integrated review app platform in settings